• Thứ Hai – Thứ Bảy: 8:00 – 17:00
  • Vệ sinh công ty, nhà xưởng