Với nền khí hậu nhiệt đới, thời tiết Việt Nam luôn có độ ẩm không khí rất lớn. Nhất là vào mùa mưa thì độ ẩm luôn là kẻ thù của…